Rådgivning

De4Vinde ApS har med stor succes stået for rådgivning af private og offentlige virksomheder igennem de sidste ti år. Vi rådgiver altid personligt, individuelt og konkret, hvorfor I kan forvente rådgivning på et højt niveau der bliver tilpasset virksomhedens specifikke situation.

Rådgivningskompetencer

  • Udbud af velfærdsydelser og indkøb af velfærdsprodukter (g2b)
  • Tilbudsgivning og salg til det offentlige (b2g)
  • Krisehåndtering og Konsolidering af virksomheder
  • Generationsskifte og gentænkning af fokus
  • Strategiudvikling fra Tanke til Handling
  • Ledelsesrådgivning i øjenhøjde
  • Proces og projektoverblik