Blogs og artikler om OPS

Parterne bag OPS-Scenen har den indstilling at Folkemødet er mere end fire dage i et telt.

Det handler for OPS-Scenens-partnere om 3 processer

  1. Før – hvor vi planlægger og forbereder os
  2. Under – hvor vi har de rigtig gode debatter med jer om OPS
  3. Efter – en konference d. 24/9 på CBS hvor vi fremlægge væsentlige “findings” fra folkemødet

I tiden op til folkemødet udgiver partnerne blogs, artikler o.l. Nedenfor kan du klikke videre til et par blogs og artikler, som både kan inspirere, men også udfordre dig

Hvad pokker er OPS?

Velfærdens 3 vej –  Non-profit-organisationer løfter velfærd

Kommunernes udfordringer løses ikke uden OPS